Werkwijze

Tijdens de eerste consultatie vindt er een uitgebreide anamnese plaats waarbij ik tracht uw eetpatroon en voedingsgedrag te doorgronden. Op basis van uw huidig eetgedrag stel ik een aangepast voedingsplan op dat zoveel mogelijk aanleunt bij uw huidige levensstijl.

 

Tijdens de tweede consultatie ontvangt u uw voedingsschema. Dit wordt samen grondig overlopen en nog aangepast indien nodig.

 

Tijdens de vervolgconsultaties  wordt u ondersteund om uw nieuwe voedingsgewoonten vol te houden. We evalueren samen hoe uw eetgedrag en levensstijl evolueert en zoeken oplossingen voor moeilijke momenten.